Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/14432
Title: Стан сполучної тканини в дітей, хворих на реактивний артрит та ювенільний ревматоїдний артрит
Other Titles: Состояние соединительной ткани у детей больных реактивным артритом и ювенильным ревматоидным артритом
Сonnective tissue condition in children with reactive arthritis and juvenile rheumatoid arthritis
Authors: Сенаторова, Ганна Сергіївна
Пугачева, Катерина Андріївна
Keywords: дисплазія сполучної тканини
ювенільний ревматоїдний артрит
реактивний артрит
Issue Date: 2016
Citation: Сенаторова Г. С. Морфометричні показники серцево-судинної системи юних спортсменів в залежності від стажу тренувань / Г. С. Сенаторова, К. А. Пугачева // Проблемні питання діагностики та лікування дітей з соматичною патологією : матеріали Української науково-практичної конференції лікарів-педіатрів з міжнародною участю, Харків, 18 березня 2016 р. – Харків, 2016. – С. 144–146.
Abstract: В статті приведено клінічні та лабораторні показники стану сполучної тканини у дітей, хворих на реактивний артрит та суглобову форму ювенільного ревматоїдного артриту. Отримані дані дають можливість стверджувати, що у дітей, хворих на вказані запальні захорювання суглобів частіше виявляється дисплазія сполучної тканини порівняно зі здоровими дітьми, що має також лабораторне відображення в знижених рівнях ГАГ в обох обстежених групах.
Description: The article presents the clinical and laboratory parameters of the connective tissue condition in children with reactive arthritis and joint form of juvenile rheumatoid arthritis. Сhildren with thеsе diseases more often suffer from connective tissue dysplasia compared with healthy children, which is also reflected in the laboratory reduction GAG levels in both groups examined.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/14432
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра педіатрії № 1 та неонатології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
стаття Пугачова tdmu.doc109,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.