Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/14388
Title: Использование статистических методик для прогнозирования развития донозологических состояний детей, подростков и молодёжи
Authors: Подригало, Леонид Владимирович
Сокол, Константин Михайлович
Keywords: Донозологическое состояние
статистические методы
степень напряжения
энтропийный анализ
Issue Date: Nov-2016
Citation: Подригало Л. В. Использование статистических методик для прогно-зирования развития донозологических состояний детей, подростков и молодёжи / Л. В. Подригало, К. М. Сокол // Історичні, економічні, соціально-філософські та освітні аспекти розвитку охорони здоров'я: на пошану ректора ХНМУ, члена-кореспондента НАМН України, професора В. М. Лісового (до 60-річчя від дня народження) : матеріали IV Міжнародної наукової Інтернет-конференції, Харків, 1-8 листопада 2016 р. / Харківський національний медичний університет ; [редкол.: І. Робак, Г. Демочко]. – Харків : Колегіум, 2016. – С. 67–70.
Abstract: В работе подтверждается правомочность применения для оценки степени напряжения как критерия донозологической диагностики различных статистических методов.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/14388
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра громадського здоров'я та управління охороною здоров'я і культурології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ.docx26,44 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.