Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/1427
Title: Спосіб прогнозування формування стеатозу печінки у хворих на хронічний гепатит С
Authors: Козько, Володимир Миколайович
Соломенник, Ганна Олегівна
Юрко, Катерина Володимирівна
Винокурова, Ольга Миколаївна
Бондар, Олександр Євгенійович
Анциферова, Наталія Вікторівна
Keywords: стеатоз печінки
хронічний гепатит С
Issue Date: 2011
Citation: Пат. на корисну модель 64026 Україна, МПК G01N 33/00. Спосіб прогнозування формування стеатозу печінки у хворих на хронічний гепатит С / В. М. Козько, Г. О. Соломенник, К. В. Юрко, О. М. Винокурова, О. Є. Бондар, Н. В. Анциферова, (UA). – № u2011 04303 ; заявл. 08.04.2011 ; опубл. 25.10.2011, Бюл. № 20.
Abstract: Спосіб оцінки стеатозу печінки у хворих на хронічний гепатит С, що включає дослідження крові, який відрізняється тим, що формування стеатозу печінки прогнозують шляхом визначення вмісту тригліцеридів та ліпопротеїдів дуже низької щільності у сироватці крові та розрахунком прогностичного показника стеатозу за формулою.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/1427
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра інфекційних хворобItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.