Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/14026
Title: Диверсифікація соціально-комунікаційних технологій в бібліотеках
Authors: Сафонова, Т.А.
Issue Date: 24-Oct-2016
Citation: Сафонова Т. А. Диверсифікація соціально-комунікаційних технологій в бібліотеках / Т. А. Сафонова // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали ІІ Науково-практичної Інтернет-конференції, Харків, 24–31 жовтня 2016 р. / Харк. нац. мед. ун-т ; [редкол. : І. В. Киричок, Т. Б. Павленко, Н. Д. Гаєва]. – Харків, 2016. – С. 134-136.
Abstract: Розглядаються особливості розвитку соціально-комунікаційних технологій як головного чинника перетворень в бібліотечно-інформаційному середовищі. Рассматриваются особенности развития социально-коммуникационных технологий как основного фактора преобразований в библиотечно-информационной среде.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/14026
Appears in Collections:Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі-2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сафонова.pdf230,95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.