Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/13992
Title: Чернігівська обласна наукова медична бібліотека – реалізація прав медичної спільноти на доступ до відкритої інформації при дотриманні норм професійної етики бібліотечної діяльності
Authors: Яременко, Г.В.
Issue Date: 24-Oct-2016
Citation: Яременко Г. В. Чернігівська обласна наукова медична бібліотека – реалізація прав медичної спільноти на доступ до відкритої інформації при дотриманні норм професійної етики бібліотечної діяльності / Г. В. Яременко // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали ІІ Науково-практичної Інтернет-конференції, Харків, 24–31 жовтня 2016 р. / Харк. нац. мед. ун-т ; [редкол.: І. В. Киричок, Т. Б. Павленко, Н. Д. Гаєва]. – Харків, 2016. – С. 148–150.
Abstract: У доповіді розглянуто міжбібліотечну корпоративну діяльність. Залежність бібліотечної сфери від економічних негараздів у суспільстві і вихід з цієї ситуації. Інноваційна діяльність, штрих-кодування, електронний каталог. В докладе рассмотрена межбиблиотечная корпоративная деятельность. Зависимость библиотечной деятельности от экономических проблем в обществе и выход из этой ситуации. Инновационная деятельность, штрих-кодирование, электронный каталог.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/13992
Appears in Collections:Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі-2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Яременко.pdf233,17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.