Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/13986
Title: Бібліотека закладу післядипломної освіти
Authors: Онопрієнко, І.М.
Issue Date: 24-Oct-2016
Citation: Онопрієнко І. М. Бібліотека закладу післядипломної освіт / І. М. Онопрієнко // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали ІІ Науково-практичної Інтернет-конференції, Харків, 24–31 жовтня 2016 р. / Харк. нац. мед. ун-т ; [редкол. : І. В. Киричок, Т. Б. Павленко, Н. Д. Гаєва]. – Харків, 2016. – С. 107-111.
Abstract: Розглянуто організацію та зміст діяльності бібліотеки Харківської медичної академії післядипломної освіти. Висвітлено аспекти діяльності, специфіку та особливості організації роботи бібліотек закладів післядипломної освіти, впровадження інноваційних технологій. Рассмотрена организация и суть деятельности библиотеки Харьковской медицинской академии последипломного образования. Освещены аспекты деятельности, специфика и особенности организации работы библиотек учреждений последипломного образования, внедрение инновационных технологий.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/13986
Appears in Collections:Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі-2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Оноприенко.pdf227,45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.