Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/13970
Title: Стан антирадикального, антиперекисного захисту під впливом тривалої субтоксичної дії олігоефірів Л-3603-2-12
Authors: Жуков, Віктор Іванович
Щербань, Микола Гаврилович
Зайцева, Ольга Василівна
Безродна, Анастасія Ігорівна
Ващук, Микола Анатолієвич
Резуненко, Юрій Костянтинович
Оветчин, Петро Васильович
Телегін, Вадим Олексійович
Keywords: антирадикальний захист
антиперекисний захист
олігоефіри
«Лапроли»
токсичність
ксенобіотики
Issue Date: Jun-2016
Citation: Стан антирадикального, антиперекисного захисту під впливом тривалої субтоксичної дії олігоефірів Л-3603-2-12 / В. І. Жуков, М. Г. Щербань, О. В. Зайцева, А. І. Безродна, Н. А. Ващук, Ю. К. Резуненко, П. В. Оветчин, В. О. Телегін // КАЗАНТИП-ЭКО-2016. Инновационные пути решения актуальных проблем базовых отраслей, экологии, энерго- и ресурсосбережения : сборник трудов XXIV Международной научно-практической конференции, Харьков, 6–10 июня 2016 г. – Харьков : ГП «УкрНТЦ «Энергосталь», 2016. – С. 116–121.
Abstract: Було визначено субтоксичні дози Л-3603-2-12 на вільнорадикальні процеси, перекисне окислення ліпідів і систему антиоксидантного захисту в умовах підгострого токсикологічного експерименту на білих щурах та обґрунтування діючої, порогової і недіючої дози як прогностичної основи безпечності ксенобіотика. В дозі 1/10 ДЛ50 ксенобіотик значно пригнічує ферментативну і неферментативну систему антиоксидантного захисту, що призводить до розвитку дистрофічних процесів і зриву захисно-пристосувальних механізмів. Аналіз показує, що 1/10 ДЛ50 є діючою дозою, 1/100 ДЛ50 – пороговою, а 1/1000 ДЛ50 – недіючою, що є прогностично значимим для оцінки потенційної безпечності олігоефіра Л-3603-2-12.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/13970
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра біологічної хімії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Жуков В.І._2.pdf250,25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.