Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/13935
Title: Технологічні рішення цифрової репрезентації книжкових пам'яток в практиці університетської бібліотеки
Authors: Павленко, Тетяна Борисівна
Павленко, Татьяна Борисовна
Issue Date: 24-Oct-2016
Citation: Павленко Т. Б. Технологічні рішення цифрової репрезентації книжкових пам'яток в практиці університетської бібліотеки / Т. Б. Павленко // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали ІІ Науково-практичної Інтернет-конференції, Харків, 24–31 жовтня 2016 р. / Харк. нац. мед. ун-т ; [редкол. : І. В. Киричок, Т. Б. Павленко, Н. Д. Гаєва]. – Харків, 2016. – С. 111-113.
Abstract: Розглянуто досвід Наукової бібліотеки Харківського національного медичного університету щодо впровадження проекту цифрової репрезентації книжкових пам’яток. Запропоновано технологічний цикл оптимального шляху документа та основних процесів функціонування цифрового ресурсу. Рассмотрен опыт Научной библиотеки Харьковского национального медицинского университета по реализации проекта цифровой репрезентации книжных памятников. Предложен технологический цикл оптимального пути документа и основных процессов функционирования цифрового ресурса.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/13935
Appears in Collections:Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі-2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Павленко.pdf199,65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.