Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/13922
Title: Педагогічні умови формування мотивації до занять фізичною культурою у студентів медичних ВНЗ
Authors: Маржина, Олена
Keywords: мотивація
фізична культура
фізичне виховання
студенти
Issue Date: 2016
Citation: Маржина О. О. Педагогічні умови формування мотивації до занять фізичною культурою у студентів медичних ВНЗ / О. О. Моржина // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (Фізична культура і спорт) : збірник наукових праць / за ред. О. В. Тимошенка. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 7 (77) 16. – С. 37–41.
Abstract: Статтю присвячено проблемі формування позитивної мотивації до занять фізичною культурою у студентів-майбутніх лікарів. У статті розкривається значення та головні завдання фізичної культури та фізичного виховання у підготовці майбутніх фахівців у вищій школі. Уточнено поняття «мотивація», надано види мотивів до занять фізичною культурою у вищому навчальному закладі. Здійснено теоретичний аналіз наукових робіт, присвячених дослідженню педагогічних умов та педагогічних засобів і методів формування мотивації до занять фізичною культурою у студентської молоді. В статті містяться результати анкетування щодо визначення провідних мотивів до занять фізичною культурою у студентів медичного вищого навчального закладу. Запропоновано педагогічні умови формування позитивної мотивації до занять фізичною культурою у студентів-медиків та висвітлено досвід їх впровадження в навчально-виховний процес медичного університету. Визначено, що процес викладання фізичного виховання у вищих навчальних закладах потребує вдосконалення відповідно до сучасних тенденцій та вимог часу.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/13922
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра фізичної реабілітації, спортивної медицини з курсом фізичного виховання та здоров’я

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marzhina-statja.pdf457,96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.