Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/13775
Title: Спосіб очищення кухонної солі
Authors: Юрченко, Олег Іванович
Каліненко, Ольга Сергіївна
Бакланов, Олександр Миколайович
Issue Date: 10-Aug-2016
Citation: Пат. 109007 Україна, МПК B08B 3/12 (2006.01) C01D 3/08 (2006.01). Спосіб очищення кухонної солі / О. І. Юрченко, О. С. Каліненко, О. М. Бакланов ; патентовласник Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. – № u 2016 00966 ; заявл. 08.02.2016 ; опубл. 10.08.2016, Бюл. № 15. – 6 с.
Abstract: Спосіб очищення кухонної солі включає її промивку насиченим розсолом хлориду натрію при об'ємному співвідношенні компонентів кухонна сіль - розсіл 1:(1-2). Промивку проводять при дії ультразвуку частотою 20,0-55,0 кГц, інтенсивністю 1,5-2,5 Вт/см2 протягом часу, більшого за 4 хв.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/13775
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра медичної та біоорганічної хімії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Каліненко (1) (1).pdf203,57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.