Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/1367
Title: Стан внутрішньоклітинних ферментативних систем у дітей з хронічним захворюванням нирок
Authors: Сенаторова, Ганна Сергіївна
Дриль, Інна Сергіївна
Макєєва, Наталія Іванівна
Колібаєва, Тетяна Федорівна
Keywords: діти
хронічне захворювання нирок
малоновий діальдегід
антитіла до фосфоліпідів
лужна фосфатаза
кисла фосфатаза
хроническое заболевание почек
малоновий диальдегид
антитела к фосфолипидам
щелочная фосфатаза
кислая фосфатаза
chronic kidney disease
malonic dialdehid
antibodies to phospholipids
alkaline phosphatase
acid phosphatase
Issue Date: 2010
Citation: Стан внутрішньоклітинних ферментативних систем у дітей з хронічним захворюванням нирок / Г. С. Сенаторова, І. С. Дриль, Н. І. Макєєва, Т. Ф. Колібаєва // Експериментальна і клінічна медицина. – 2010. – № 2. – С. 112–115.
Abstract: Проведена оцінка стану внутрішньоклітинних ферментативних систем при хронічному захворюванні нирок у дітей. Досліджено рівень ферментів з різною внутрішньоклітинною локалізацією: малоновий діальдегід та антитіла до фосфоліпідів в сироватці крові, лужна фосфатаза, кисла фосфатаза в добовій сечі. Виявлений дисбаланс внутрішньоклітинних ферментів свідчить про пошкодження канальцієвого апарату нирок, та є проявом ураження як базальної мембрани, так і матриксу плазматичних мембран проксимальних звитих канальців нирок. Запропоновано використовувати рівень внутрішньоклітнних ниркових ферментів для діагностики ранніх порушень функціонування нирок.
Проведена оценка состояния внутриклеточных ферментативных систем при хрониском заболевании почек у детей. Изучен уровень ферментов с различной внутриклеточной локализацией: малоновый диальдегид та антитела к фосфолипидам в сироватке крови, щелочная фосфатаза, кислая фосфатаза в суточной моче. Выявлен дисбаланс внутриклеточных ферментов свидетельствуют о повреждении канальциевого апарата почек, и является проявленим поражения как базальной мембраны, так і матрикса плазматических мембран проксимальных извитых канальцев почек. Предложено использовать уровень внутриклкточных почечных ферментов для диагностики ранних нарушений функционирования почек.
The assessment of intracellular enzyme systems in children with chronic kidney disease is carried out. The level of enzymes with different sybcelullar location (malonic dialdehid and antibodies to phospholipids in serum, alkaline phosphatase, acid phosphatase in daily urine) is investigated. The intracellular enzyme dysbalance is determined. It reflects tubular apparatus kidney damage and destruction of basal membranes of proximal renal tubules. It was proposed to use the level intracellular enzyme for diagnostics of early kidney functional disorders.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/1367
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра педіатрії № 1 та неонатологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.