Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/13655
Title: Роль порушень детоксикаційної мікросомальної системи у патогенезі абдомінального сепсису
Other Titles: Role of violations microsomal detoxification system in the pathogenesis of abdominal sepsis
Authors: Антонова, М.С.
Keywords: детоксикаційна мікросомальна система
патогенез
абдомінальний сепсис
Issue Date: 2016
Citation: М. С. Антонова Роль порушень детоксикаційної мікросомальної системи у патогенезі абдомінального сепсису М. С. Антонова // Шпитальна хірургія : журнал імені Л. Я. Ковальчука. – 2016. – № 1. – С. 43–45.
Abstract: В експерименті на білих щурах-самцях лінії Вістар масою 200–250 г, у яких моделювали 30-хвилинну ішемію/реперфузію дистального відділу тонкої кишки, досліджували стан монооксигеназного та редуктазного ланцюгів мікросом ЕПР гепатоцитів. Зниження всіх показників мікросомального окиснення, що досліджувались, в ранні терміни (72 год) на тлі зростання інтенсивності перекисного окиснення ліпідів свідчить про порушення функції детоксикації печінки. Внутрішньочеревне введення глюкопротеїду α-глобулінової фракції сироватки крові людини і карнітину до моделювання ішемії/репефузії тонкої кишки захищає цитохроми Р-450 і b5 від окиснювального пошкодження, підтримує активне функціонування ланцюга електронного транспорту, сприяючи поліпшенню енергозабезпечення клітин за рахунок зниження швидкості перекисного окиснення ліпідів та зміни швидкості ендогенного дихання.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/13655
ISSN: 1681–2778.
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра хірургії № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Шпитальна хірургія 43-45.pdf328,35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.