Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/13650
Title: Перші дані з оцінки якості життя хворих на хронічну критичну ішемію нижніх кінцівок з дистальною формою ураження при лікуванні з та без стимуляції ангіогенезу
Other Titles: Первые данные по оценке качества жизни больных хронической критической ишемией нижних конечностей с дистальной формой поражения при лечении с и без стимуляции ангиогенеза
The first data according to quality of life in patients with chronic critical lower limb ischemia with distal lesions form in the treatment with and without stimulation of angiogenesis
Authors: Криворучко, І.А.
Гоні, С.-К.Т.
Keywords: критична ішемія
плазмотерапія
якість життя
Issue Date: 2016
Citation: Криворучко І. А. Перші дані з оцінки якості життя хворих на хронічну критичну ішемію нижніх кінцівок з дистальною формою ураження при лікуванні з та без стимуляції ангіогенезу / І. А. Криворучко, С.-К. Т. Гоні / Харківська хірургічна школа. – 2016. – № 3 (78). – С. 94–96.
Abstract: У даній статті показано результати визначення якості життя у 56 хворих на критичну ішемію нижніх кінцівок та ураженням інфраінгвінального артеріального сегменту. Вивчено динаміку змінення якості життя впродовж 1 року за допомогою опитувача SF-36 з додатковими 2 питаннями – дистанція безбольової ходи та рівень інтенсивності болю за шкалою ВАШ. Опитувач заповнювався пацієнтами при зверненні, при виписці, а також за 6 та 12 місяців. На основі аналізу отриманих даних можно стверджувати про підвищення якості життя у хворих на критичну ішемію нижніх кінцівок після консервативної терапії з плазмотерапією у порівнянні з хворими без плазмотерапії.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/13650
ISSN: 2308-7005
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра хірургії № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
94-96.pdf502,03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.