Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/13509
Title: Новації у викладанні внутрішніх хвороб при підготовці лікарів на кафедрі внутрішньої медицини №3 Харківського національного медичного університету
Authors: Журавлева, Лариса Владимировна
Цивенко, Оксана Ивановна
Лахно, Ольга Викторовна
Лопина, Наталья Андреевна
Keywords: внутрішні хвороби
інноваційні технології
навчальний процес
доказова медицина
дистанційне навчання
Issue Date: 2016
Citation: Журавльова Л. В. Новації у викладанні внутрішніх хвороб при підготовці лікарів на кафедрі внутрішньої медицини №3 Харківського національного медичного університету / Л. В. Журавльова, О. І. Цівенко, О. В. Лахно, Н. А. Лопіна // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : збірник статей І Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, Полтава, 11–12 травня 2016 р. – Полтава, 2016. – С. 66–70.
Abstract: У статті відображено досвід впровадження інноваційних методів викладання внутрішніх хвороб у педагогічний процес на кафедрі внутрішньої медицини №3 Харківського національного медичного університету. Новітні технології навчання дають можливість студентам та лікарям-інтернам постійно підвищувати професійні знання, удосконалювати вміння та навички, оволодівати сучасними технологіями, що є основою для формування сучасного лікаря-спеціаліста. При навчанні студентів та лікарів-інтернів на кафедрі внутрішньої медицини №3 використовують принципи, які дають можливість підготувати висококваліфікованих фахівців.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/13509
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра внутрішньої медицини № 3 та ендокринології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Новації_у_викладанні_внутрішніх_хвороб.PDF485,67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.