Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/13404
Title: Аналіз демографічної ситуації в Україні
Authors: Григоров, Микола Миколайович
Кожушко, Олена Юріївна
Keywords: сучасна демографічна ситуація
соціально-демографічна динаміка
причини демографічних змін
Issue Date: 16-Mar-2016
Citation: Григоров М. М. Аналіз демографічної ситуації в Україні / М. М. Григоров, О. Ю. Кожушко // Актуальні питання соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров'я в Україні : матеріали науково-практичної конференції (до 125-річчя з дня народження М. Г. Гуревича, Наркома охорони здоров'я України (1920-1925 рр.), першого завідувача кафедри соціальної гігієни Харківського медичного інституту (1923-1925 рр.)), Харків, 16 березня 2016 р. – Харків : ХНМУ, 2016. – С. 36–38.
Abstract: Дослідження демографічного стану України доводить про високий рівень смертності та депопуляцію населення, що стає загрозою для перспектив розвитку нації надалі вцілому. Підтвердженням цього факту є визначена ООН першість України за рівнем смертності та останнє місце серед країн ЄС за індексом тривалості життя населення. Якщо в подальшому народжуваність не підвищиться, то кількість людей похилого віку набагато перевищить питому вагу працездатних у структурі населення країни,що в свою чергу призведе до замкнутого кола, з якого виходу держава може не знайти. Все це призведе надалі до зростання кількості бідного населення та зменшення споживчого попиту. Механічна рухливість та інтенсивний відтік осіб молодого віку у більш соціально-економічно розвинуті держави, зумовлюють деформацію вікової структури працездатних. Отже, питання покращення демографічної ситуації в країні та поліпшення умов життя населення є одними з найпріорітетніших завдань нашої держави на сьогодні.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/13404
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра громадського здоров'я та управління охороною здоров'я

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
АНАЛІЗ ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ.doc51,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.