DSpace About DSpace Software DSpace
 

Repository KhNMU >
Кафедри >
Кафедра внутрішніх та професійних хвороб >
Наукові праці. Кафедра внутрішніх та професійних хвороб >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/1340

Название: Гемодинамічні аспекти хронічного легеневого серця у робітників пилових професій машинобудування
Авторы: Костюк, Інна Федорівна
Балагова, Людмила Павлівна
Маслова, Євгенія Павлівна
Скіба, Тетяна Вікторівна
Ключевые слова: хронічне легеневе серце
пилова патологія
Issue Date: 2012
Библиографическое описание: Гемодинамічні аспекти хронічного легеневого серця у робітників пилових професій машинобудування / І. Ф. Костюк, Л. П. Балагова, Є. П. Маслова, Т. В. Скіба // Щорічні терапевтичні читання: оптимізація профілактики, діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб : матеріали наук.-практ. конф. (19-20 квітня 2012 р., Харків) / ДУ Ін-т терапії ім. Л. Т. Малої НАМН України, Харк. нац. мед. ун-т, Каф. внутрішньої медицини №1 та клінічної фармакології та ін. – Харків, 2012. – С. 123.
Аннотация: В різних регіонах України щороку реєструється від 6 до 15 тисяч професійних захворювань, значну частину яких складає пилова патологія системи органів дихання. Первинні коніогенні процеси, що відбуваються у бронхолегеневому апараті, патогенетично тісно пов’язані з вторинними порушеннями у серцево-судинній системі, перш за все формуванням хронічного легеневого серця (ХЛС). В умовах стаціонару клініки НДІ гігієни праці та профзахворювань Харківського національного медичного університету було обстежено 121 хророго на пилову патологію легенів з хронічним легеневим серцем: 20 пацієнтів з пиловим бронхітом (ПБ), 57 хворих на ХОЗЛ першої (14 хворих) та другої (43 хворих) стадій, 22 хворих на силікоз першої стадії, 22 хворих на пневмоконіоз електрозварників (ПК). Параметри легеневої гемодинаміки оцінювалися доплер-ехокардіографічно за допомогою ехокардіографа LOGIQ-400 (General Electric Healthcare, США). Вивчення стану гемодинаміки у обстежених пацієнтів показало односпрямованість зрушень, що проявлялося у зміні лінійних розмірів правого шлуночка (ПШ). Гіпертрофію міокарда ПШ встановлено у всіх обстежених пацієнтів: товщина передньої стінки правого шлуночка (ТПС ПШ) в середньому склала 6,2±0,51 мм. Звертає на себе увагу вірогідно більша ТПС ПШ при ХОЗЛ порівняно з іншими нозологічними групами. У обстежених хворих визначалося підвищення середнього тиску в легеневій артерії (СерТЛА), збільшення часу правошлуночкового передвигнання (РЕР) та зменшенням періодів правошлуночкового вигнання (ЕТ) і часу досягнення максимальної швидкості кровотоку (АТ), що є характерним для гіперволемії малого кола кровообігу. Разом з тим, визначалося зниження коефіцієнту АТ/ЕТ як маркера легеневої гіпертензії і підвищення РЕР/ЕТ, що може свідчити про зниження еластичності міокарду і перевантаження шлуночка об’ємом. Встановлено структурні й гемодинамічні зміни, характерні для хронічного легеневого серця, у хворих з пиловою патологією легенів. Перспективою подальших досліджень є вивчення безпосередніх імунозапальних, метаболічних механізмів розвитку гемодинамічних порушень при пиловій патології легенів.
Описание: тези доповіді
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/1340
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра внутрішніх та професійних хвороб

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Kostyuk_2012_005.pdf96,64 kBAdobe PDFView/Open


This item is protected by original copyright

View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback