Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/13325
Title: До проблеми навчання іноземного наукового мовлення на освітньо-науковому рівні вищої освіти
Authors: Петрова, Ольга Борисівна
Keywords: навчання іноземного наукового мовлення
медичний університет
освітньо-науковий рівень вищої освіти
training foreign scientific speaking
medical university
educational scientific level of university education
Issue Date: 2016
Citation: Петрова О. Б. До проблеми навчання іноземного наукового мовлення на освітньо-науковому рівні вищої освіти / О. Б. Петрова // Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії : матеріали XXV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, Переяслав-Хмельницький, 29–30 квітня 2016 р. : збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 280–281.
Abstract: Навчання іноземного наукового мовлення фахівців-медиків для професійного спілкування, усного й писемного дозволяє за допомогою мовної підготовки розвивати фахові знання та формувати творче мислення, здатність спеціалістів активно самостійно сприймати нову фахову інформацію та висловлюватися іноземною мовою.
Description: Foreign scientific speaking training of doctors for medical professional communication (oral and written) allows to develop professional knowledge and form creative mentality with the aid of L2 training, as well as to create reception abilities of specialists for independent professional information search and speaking foreign language.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/13325
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9ПетроваДО_НАВЧ_ОСВ-НАУК.pdf298,47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.