Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/13324
Title: Взаємозалежність сформованості вторинної мовної особистості студента та рівня його професійної підготовки
Authors: Петрова, Ольга Борисівна
Кулікова, Оксана Володимирівна
Keywords: вторинна мовна особистість
міжкультурна комунікація
іноземні студенти
російська мова як іноземна
secondary language personality
intercultural communication
foreign students
Russian as a foreign language
Issue Date: 27-Apr-2016
Publisher: ХНМУ
Citation: Петрова О. Б. Взаємозалежність сформованості вторинної мовної особистості студента та рівня його професійної підготовки / О. Б. Петрова, О. В. Кулікова // Методологія та практика лінгвістичної підготовки іноземних студентів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Харків, 27 квітня 2016 р. – Харків : ХНМУ, 2016. – С. 136–137.
Abstract: У навчанні іноземних студентів за допомогою іноземної для них (російської) мови в немовних ВНЗ постає питання розвитку вторинної професійної мовної особистості, що пов’язано зі спеціалізованими професійними способами іншомовної міжкультурної комунікації.
Description: In Russian medium professional training of foreign students in non-linguistic universities, a problem emerges to develop in them secondary professional language personality that correlates with specialized professional means of L2 intercultural communication.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/13324
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8Петрова_Кулiкова.pdf161,57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.