Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/13163
Title: Здоровый образ жизни студенческой молодежи
Authors: Лапко, Светлана Висильевна
Лапко, Світлана Василівна
Тымбота, М.А.
Keywords: здоровый образ жизни
студенческая молодежь
Issue Date: 2016
Citation: Лапко С. В. Здоровый образ жизни студенческой молодежи / С. В. Лапко, М. А. Тымбота // Інноваційні технології в системі підвищення кваліфікації фахівців фізичного виховання і спорту : тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Суми, 14–15 квітня 2016 р. – Суми : Сумський держ. ун-т, 2016. – С. 211–212.
Abstract: Формирование здорового образа жизни (ЗОЖ) в студенческой среде - сложный системный процесс, охватывающий множество компонентов образа жизни современного общества и включающий в себя основные сферы и направления жизнедеятельности молодых людей. Отмечено, что и молодежь, и взрослые, расставляя приоритеты, ведущее место отводят заботе о здоровье, а ЗОЖ - только позицию во втором десятке.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/13163
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра спортивної, фізичної та реабілітаційної медицини, фізичної терапії, ерготерапії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lapko_Sumy_14-04-2016.pdf62,32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.