Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/1302
Title: Клініко-функціональні аспекти силікозу у поєднанні з ішемічною хворобою серця
Authors: Братусь, Валентина Миколаївна
Keywords: силікоз
ішемічна хвороба серця
Issue Date: 2012
Citation: Братусь В. М. Клініко-функціональні аспекти силікозу у поєднанні з ішемічною хворобою серця / В. М. Братусь // Медицина третього тисячоліття : зб. тез міжвуз. конф. молодих вчених та студентів (Харків, 17-18 січня 2012 р.) / МОЗ України, Харк. нац. мед. ун-т. – Харків, 2012. – С. 42.
Abstract: Однією з найактуальніших проблем внутрішньої медицини є коморбідна патологія, зокрема поєдання хронічних респіраторних захворювань з ішемічною хворобою серця (ІХС). Відомості щодо особливостей перебігу силікозу у поєднанні з ІХС вкрай нечисленні. Обстежено згідно галузевим стандартам 53 чоловіки віком 57,6±5,84 років, середнім «пиловим» стажем у машинобудуванні 24,1±2,5 років, хворих на силікоз I стадії, зокрема, 27 пацієнтів (51 %) з ІХС (стенокардією напруження, I-II ФК, дифузним кардіосклерозом). Пацієнтам з коморбідною патологією властивий атиповий перебіг ІХС (безбольові форми склали 68,2±6,2 %) та більша тяжкість стану (серцеву недостатність встановлено у 82,5±8,1 % випадках, переважно IIA стадії, стенокардію напруження — здебільшого II та III функціональних класів із відповідними електрокардіографічними зрушеннями). Порівняльний аналіз клініко-функціональних показників дозволив встановити у пацієнтів з поєднаною патологією більшу частоту та виразність респіраторної симптоматики (параметрів кашлю та задишки), більш значні зміни функції зовнішнього дихання (як об`ємних, так і швидкісних показників) тощо, ніж у хворих на силікоз без супутньої ІХС. Клініко-функціональні особливості поєднаного перебігу силікозу та ІХС обумовлюють необхідність системного підходу до цієї коморбідної патології з метою патогенетичного обгрунтування ранньої діагностики та вибору оптимальних підходів до її лікування, що становить перспективу подальших досліджень.
Description: тези доповіді
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/1302
Appears in Collections:Наукові роботи молодих вчених. Кафедра внутрішніх та професійних хвороб

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bratus_2012_001.pdf66,65 kBAdobe PDFView/Open


This item is protected by original copyrightItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.