Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/12928
Title: Показники ліпідного обміну при експериментальній нефропатії
Authors: Мартинова, Світлана Миколаївна
Отчик, Анна Євгенієвна
Онікова, Анастасія Олегівна
Keywords: експериментальна нефропатія
гіпермікроелементоз міді
нирки
мембрани
ліпідний обмін
Issue Date: 2016
Citation: Мартинова С. М. Показники ліпідного обміну при експериментальній нефропатії / С. М. Мартинова, А. Є. Отчик, А. О. Онікова // Вісник проблем біології і медицини. – 2016. – Вип. 1, т. 2 (127). – С. 100–104.
Abstract: Вивчено особливості ліпідного спектра сироватки крові і мембран субклітинних фракцій клітин нирок, прозапальних інтерлейкінів у сироватці крові щурів, яким протягом 1 місяця внутрішньошлунково вводили по 1 мл розчину CuCl2 з концентрацією 1,35 мг/дм3. Виявлено наявність дисліпідемії при нефропатії: збільшена концентрація ЛПНЩ, зменшено рівень ЛПВЩ. Відзначається зниження в мембранах всіх фракцій (окрім плазматичних мембран) вмісту холестерину і підвищення вмісту фосфоліпідів. У плазматичних мембранах відзначається зниження вмісту холестерину. Співвідношення концентрацій холестерин/фосфоліпіди у внутрішньоклітинних мембранних структурах знижується, а в плазматичних мембранах – підвищується. Встановлені порушення ліпідного складу мембран грають важливу роль в особливостях розвитку патології нирок при нефропатії, що визвана гіпермікроелементозом міді.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/12928
ISSN: 2077-4214
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра біологічної хіміїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.