Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/12701
Title: Показатели углеводного обмена у больных ишемической болезнью сердца и ожирением в зависимости от генотипов полиморфизма М235Т гена ангиотензиногена
Authors: Кадыкова, Ольга Игоревна
Keywords: ишемическая болезнь сердца
ожирение
углеводный обмен
М235Т ген ангиотензиногена
полиморфизм
Issue Date: 21-Apr-2016
Citation: Кадыкова О. И. Показатели углеводного обмена у больных ишемической болезнью сердца и ожирением в зависимости от генотипов полиморфизма М235Т гена ангиотензиногена / О. И. Кадыкова // Щорічні терапевтичні читання: профілактика неінфекційних захворювань на перехресті терапевтичних наук : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої пам‘яті академіка Л. Т. Малої, Харків, 21 квітня 2016 р. / ДУ «Національний інститут терапії ім. Л. Т. Малої НАМН України». – Харків, 2016. – С. 133.
Abstract: Цель – оценить показатели углеводного обмена у больных ишемической болезнью сердца (ИБС) и ожирением в зависимости от генотипов полиморфизма М235Т гена ангиотензиногена.Выводы. Таким образом, сочетанное течение ИБС и ожирения характеризуется гиперинсулинемией и инсулинорезистентностью на фоне нормогликемии, что ассоциировано с Т/Т генотипом полиморфизма М235Т гена ангиотензиногена.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/12701
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології ім. ак. Л.Т. Малої

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тези Кадикова.doc27 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.