Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/12579
Title: Маркери функціонального стану нирок у пацієнтів із кардіоренальним синдромом ІІ типу
Authors: Руденко, Марина Ігорівна
Титова, Ганна Юріївна
Keywords: хронічна серцева недостатність
ішемічна хвороба серця
хронічний пієлонефрит
функція нирок
Issue Date: 10-Mar-2016
Citation: Руденко М. І. Маркери функціонального стану нирок у пацієнтів із кардіоренальним синдромом ІІ типу / М. І. Руденко, Г. Ю. Титова // Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології (П’ятнадцяті Данилевські читання) : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, Харків, 10–11 березня 2016 р. : збірник тез / ДУ Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України, Харківський національний медичний університет, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України. – Харків, 2016. – С. 113.
Abstract: Висновки. Більш виражені зміни показників – збільшення маркерів функціонального стану нирок (цистатину С, β2-мікроглобуліну сечі) визначалися у пацієнтів із поєднанням ішемічної хвороби серця з хронічною серцевою недостатністю та хронічним пієлонефритом. Звертає увагу більш виражене відхилення показнику канальцевих функцій β2-мікроглобуліну сечі у порівнянні з гломерулярними маркерами – швидкістю клубочкової фільтрації, цистатином С у всіх групах обстежених, що ілюструє переважання за термінами появи і ступенем порушень канальцевих функцій над клубочковими.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/12579
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології ім. ак. Л.Т. Малої

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тези Руденко Титова.doc26,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.