Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/12547
Title: Зміни показників метаболізму кісткової тканини у хворих на остеоартроз та при його поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу
Authors: Журавлева, Лариса Владимировна
Олейник, Мария Александровна
Журавльова Л. В.
Keywords: остеоартроз
цукровий діабет типу 2
Issue Date: 2016
Citation: Журавльова Л. В. Зміни показників метаболізму кісткової тканини у хворих на остеоартроз та при його поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу / Л. В. Журавльова, М. О. Олійник // Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології (П’ятнадцяті Данилевські читання) : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, Харків, 10–11 березня 2016 р. : збірник тез / ДУ Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України, Харківський національний медичний університет, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України. – Харків, 2016. – С. 35–36.
Abstract: За останніми дослідженнями було виявлено значну роль порушень метаболізму субхондральної кістки у розвитку остеоартрозу (ОА). У регуляції підтримки нормальної кісткової структури, яка забезпечується збереженням балансу між формуванням і резорбцією кістки, бере участь ціла низка гормонів, факторів росту і цитокінів. Вимірювання рівня маркерів кісткового утворення і кісткової резорбції, у сироватці крові хворих на ОА визначило значне підвищення експресії та активності лужної фосфатази (ЛФ) в зоні остеосклерозу і зниження мінералізації матриксу. Інсулін, як системний гормон знаходиться у складних відношеннях з різними факторами, що впливають на ремоделювання кісткової тканини. Є підстави припускати багатокомпонентний вплив інсуліну на процес кісткового ремоделювання при ЦД 2-го типу з подальшим формуванням ОА. Ключовим фактором розвитку ОА служить дефіцит інсуліну. Його відносний дефіцит при ЦД 2-го типу призводить до зниження рівнів ростових факторів, ІФР-зв'язувальних білків і порушень у системі росту - ІФР-1. У результаті послаблюється стимуляція остеобластів, знижується вироблення ними білків кісткового матриксу і його мінералізація; швидкість утворення остеонів знижується на 40%. Гіперглікемія також сприяє глюкозурії, яка призводить до гіперкальційурії і гипокальціємії, прискорюючи втрати кісткової тканини.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/12547
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра внутрішньої медицини № 3 та ендокринології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Зміни_показників_метаболізму_кісткової_тканини.PDF278,03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.