Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/12542
Title: Вплив стандартної терапії на морфо-функціональні параметри міокарда лівого шлуночка у хворих із хронічною серцевою недостатністю та цукровим діабетом 2 типу
Authors: Наріжна, Анна Василівна
Кравчун, Павло Григорович
Попович, Н.В.
Keywords: хронічна серцева недостатність
цукровий діабет 2 типу
кардіогемодинаміка
карведілол
небіволол
Issue Date: 10-Mar-2016
Citation: Наріжна А. В. Вплив стандартної терапії на морфо-функціональні параметри міокарда лівого шлуночка у хворих із хронічною серцевою недостатністю та цукровим діабетом 2 типу / А. В. Наріжна, П. Г. Кравчун, Н. В. Попович // Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології (П’ятнадцяті Данилевські читання) : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, Харків, 10–11 березня 2016 р. : збірник тез / ДУ Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України, Харківський національний медичний університет, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України. – Харків, 2016. – С. 91.
Abstract: Aктуальною проблемою є вивчення впливу β-адреноблокаторів, у складі стандартної терапії, на зміни параметрів кардіогемодинаміки та ремоделювання лівого шлуночка (ЛШ) у хворих на ХСН з супутнім ЦД 2 типу. Мета. Визначення ефекту як карведілолу (К), так і небівололу (Н) нa параметри кардіогемодинаміки при лікуванні пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю у поєднанні з цукровим діабетом 2 типу. Висновки. Лікування з використанням β-адреноблокаторів асоціюється з покращенням скоротливої здатності лівого шлуночку, параметрів діастолічної дисфункції, зниженням відсотку хворих із невигідним типом ремоделювання лівого шлуночка – ексцентричною гіпертрофією, що більш виразно проявляється в підгрупі карведілолу.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/12542
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології ім. ак. Л.Т. Малої

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тези Нарижна Кравчун.doc28 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.