Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/12538
Title: Вплив рівня розчинної форми VE-кадгерину на розвиток нестійкої стенокардії у хворих із післяінфарктним кардіосклерозом та супутнім цукровим діабетом 2 типу протягом року спостереження
Authors: Заїкіна, Тетяна Сергіївна
Бабаджан, Володимир Данилович
Кравчун, Павло Григорович
Keywords: післяінфарктний кардіосклероз
розвиток нестійкої стенокардії
цукровий діабет 2 типу
sVE-кадгерин
Issue Date: 10-Mar-2016
Citation: Заїкіна Т. С. Вплив рівня розчинної форми VE-кадгерину на розвиток нестійкої стенокардії у хворих із післяінфарктним кардіосклерозом та супутнім цукровим діабетом 2 типу протягом року спостереження / Т. С. Заїкіна, В. Д. Бабаджан, П. Г. Кравчун // Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології (П’ятнадцяті Данилевські читання) : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, Харків, 10–11 березня 2016 р. : збірник тез / ДУ Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України, Харківський національний медичний університет, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України. – Харків, 2016. – С. 36.
Abstract: Мета. Вивчити вплив рівня розчинної форми VE-кадгерину (sVE-кадгерину) – маркера дезінтеграції ендотелію – на розвиток нестійкої стенокардії (НС) у хворих із цукровим діабетом 2 типу протягом 1 року спостереження після перенесеного інфаркту міокарда. Висновки. 1. У хворих із рівнем розчинної форми VE-кадгерину >1,59 нг/мл на десятий день хвороби була достовірно вищою частота розвитку нестійкої стенокардії (p<0,0001) протягом 1 року спостереження. 2. У хворих із гострим інфарктом міокарда необхідно досліджувати рівень розчинної форми VE-кадгерину на десятий день хвороби з метою попередження тромботичних ускладнень гострого інфаркту міокарда, а саме нестійкої стенокардії у хворих з супутнім цукровим діабетом 2 типу протягом 1 року спостереження.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/12538
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології ім. ак. Л.Т. Малої

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тези Заикина Кравчун 2.doc28,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.