Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/12535
Title: Зміни діастолічної функції міокарда лівого шлуночка у хворих з ішемічною хворобою серця й ожирінням у залежності від генотипів поліморфізму М235Т гена ангіотензіногена
Authors: Кадикова, Ольга Ігорівна
Бутеєць, І.Ф.
Keywords: ішемічна хвороба серця
ожирінням
діастолічна дисфункція
М235Т ген ангіотензіногена
поліморфізм
Issue Date: 10-Mar-2016
Citation: Кадикова О. І. Зміни діастолічної функції міокарда лівого шлуночка у хворих з ішемічною хворобою серця й ожирінням у залежності від генотипів поліморфізму М235Т гена ангіотензіногена / О. І. Кадикова, І. Ф. Бутеєць // Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології (П’ятнадцяті Данилевські читання) : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, Харків, 10–11 березня 2016 р. : збірник тез / ДУ Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України, Харківський національний медичний університет, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України. – Харків, 2016. – С. 40.
Abstract: Мета. Оцінити зміни діастолічної функції міокарда лівого шлуночка у хворих з ішемічною хворобою серця й ожирінням у залежності від генотипів поліморфізму М235Т гена ангіотензіногена.Висновки. Отримані нами результати свідчать про відсутність впливу різних генотипів поліморфізму М235Т гена ангіотензіногена на прогресування діастолічної дисфункції лівого шлуночка у хворих на ішемічну хворобу серця та ожиріння.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/12535
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології ім. ак. Л.Т. Малої

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тези Кадикова Бутеець.doc28,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.