Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/12530
Title: Матрична металопротеїназа-9 і показники імунного запалення у хворих із хронічною серцевою недостатністю при ішемічній хворобі серця і супутнім цукровим діабетом 2 типу
Authors: Наріжна, Анна Василівна
Попович, Н.В.
Keywords: хронічна серцева недостатність
цукровий діабет 2 типу
імунозапалення
прозапальні цитокіни
протизапальні цитокіни
фіброз
матриксна металопротеїназа - 9
Issue Date: 10-Mar-2016
Citation: Наріжна А. В. Матрична металопротеїназа-9 і показники імунного запалення у хворих із хронічною серцевою недостатністю при ішемічній хворобі серця і супутнім цукровим діабетом 2 типу / А. В. Наріжна, Н. В. Попович // Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології (П’ятнадцяті Данилевські читання) : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, Харків, 10–11 березня 2016 р. : збірник тез / ДУ Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України, Харківський національний медичний університет, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України. – Харків, 2016. – С. 91.
Abstract: Мета. Оцінити наявність та характер зв’язків між цитокіновим статусом на підставі визначення прозапального інтерлейкіну - 1β (ІЛ), протизапального інтерлейкіну-10, функціональним станом нирок і індикатором фібролізу матриксною металопротеїназою - 9 у пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю при ішемічній хворобі серця (ІХС) та цукровому діабеті 2 типу. Висновки. 1. Дисбаланс у роботі системи цитокінів асоціюється з гіперактивністю антифібротичного фактора матриксної металопротеїнази - 9 у хворих з хронічною серцевою недостатністю при ішемічній хворобі серця і супутнім цукровим діабетом 2 типу. 2. Високі рівні матриксної металопротеїнази - 9 залучені до порушень функціонального стану нирок, що більшою мірою проявляється у змінах тубулоінтерстиціального компоненту, меншою – канальцевого.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/12530
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології ім. ак. Л.Т. Малої

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тези Нарижна Попович.doc32 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.