Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/1209
Title: Роль прозапальних цитокінів у механізмах хронізації опікової рани
Other Titles: Роль провоспалительных цитокинов в механизмах хронизации ожоговой раны
The role of proinflammatory cytokines in the mecha-nisms of burn wound chronization
Authors: Кривошапка, Олександр Вікторович
Issue Date: 2012
Citation: Кривошапка О.В. Роль прозапальних цитокінів у механізмах хронізації опікової рани: автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.03.04 – Патологічна фізіологія / О.В. Кривошапка ; Харківський національний медичний університет МОЗ України. – Х., 2012.
Abstract: В умовах експерименту доведено, що прозапальні цитокіни IL-1β, TNF-α і IL-8 впливають на перебіг і результат запально-репаративних процесів опікової рани. Показано, що розвиток опікової рани характеризується вираженим і три-валим, у порівнянні зі звичайною гострою раною, підвищенням маркерних про-запальних цитокінів IL-1β, TNF-α і IL-8 у крові й супроводжується порушенням репаративної регенерації, уповільненням загоєння. Уперше проведене дослідження клітин-продуцентів прозапальних цито-кінів (IL-1β, TNF-α, IL-8) дозволило одержати нові дані, які свідчать про різке зменшення кількості клітин і їхнє повільне відновлення у вогнищі термічного ушкодження, а також про цитопротекторну дію ранозагоюючих мазей, що під-тверджується меншим спадом і прискореним відновленням клітин-продуцентів прозапальних цитокінів у вогнищі. Встановлено взаємозв'язок між прозапальними цитокінами й метаболіта-ми оксиду азоту й сульфгідрильними групами в периферичній крові. Ключові слова: прозапальні цитокіни, опікова рана, хронічна рана.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/1209
Appears in Collections:Автореферати дисертацій. Патологічна фізіологія
Наукові праці. Кафедра фармакології та медичної рецептури

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
АВТОРЕФЕРАТЇ.pdf436,28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.