Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/11108
Title: Вплив тривалості цукрового діабету 2 типу на рівень sVE-кадгерину у хворих з гострим інфарктом міокарда
Authors: Заїкіна, Тетяна Сергіївна
Бабаджан, Володимир Данилович
Сапричова, Лариса Віталіївна
Глєбова, Оксана Вікторівна
Keywords: гострий інфаркт міокарда
цукровий діабет 2 типу
sVE-кадгерин
Issue Date: 5-Nov-2015
Citation: Вплив тривалості цукрового діабету 2 типу на рівень sVE-кадгерину у хворих з гострим інфарктом міокарда / Т. С. Заїкіна, В. Д. Бабаджан, Л. В. Сапричова, О. В. Глєбова // Хронічні неінфекційні захворювання: заходи профілактики і боротьби з ускладненнями : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, Харків, 5 листопада 2015 р. / НАМН України, ДУ «Національний інститут терапії ім. Л. Т. Малої НАМН». – Харків, 2015. – С. 89.
Abstract: Мета дослідження: вивчити вплив тривалості цукрового діабету 2 типу (ЦД 2 типу) на рівень маркеру дезінтеграції ендотелію sVE-кадгерину у хворих на гострий інфаркт міокарда. Висновки. У хворих з гострим інфарктом міокарда ступінь пошкодження ендотелію, маркером якого є sVE-кадгерин, прямо корелює з тривалістю порушень вуглеводного обміну: нижчий рівень sVE-кадгерину зафіксовано у хворих з тривалістю ЦД 2 типу менше 5 років, а найвищий ‒ з тривалістю ЦД 2 типу більше 10 років. Хворі з вперше встановленим діагнозом ЦД мають пошкодження ендотелію, співставне з хворими зі стажем інсулінорезистентності, що свідчить про латентний перебіг порушень вуглеводного обміну. Вищезазначене ще раз підтверджує важливість ранньої діагностики цукрового діабету 2 типу з метою уникнення пошкодження функціонального стану ендотелію та подальших кардіоваскулярних ускладнень.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/11108
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології ім. ак. Л.Т. Малої

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Заикина_Глебова_тези.doc31 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.