Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/10921
Title: Інноваційність педагогіки та успішність навчання
Authors: Петрова, Ольга Борисівна
Попова, Наталія Олександрівна
Keywords: инновационность педагогики
успешность обучения
информационные технологии
інноваційність педагогіки
успішність навчання
інформаційні технології
innovation of pedagogy
successfulness of training
information technologies
Issue Date: 30-Mar-2015
Publisher: Переяслав-Хмельницький: ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Citation: Петрова О. Б. Інноваційність педагогіки та успішність навчання / О. Б. Петрова, Н. О. Попова // Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії: матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. - Ч.2, Переяслав-Хмельницький, 30-31 березня 2015 р. / ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». - Переяслав-Хмельницький, 2015. - С. 278-280.
Abstract: Інноваційні методи створюють сприятливе середовище для навчання іноземної мови, активізуючи пошукову, пізнавальну діяльність. Комплексне використання інформаційних технологій та дидактичних засобів навчання сприяє ефективнішій співпраці на занятті викладачів і студентів.
Description: Innovation methods provide favorable surroundings for the foreign language training making the search and cognitive activity more vivid. Complex usage of the information technology and didactic resources helps both trainers and trainees to collaborate more effectively in the classroom.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/10921
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Петрова Попова.doc63,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.