Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/10730
Title: Оптимізація ультразвукових методів дослідження в оцінці стану серця й судин у хворих на артеріальну гіпертензію за наявності або відсутності цукрового діабету 2-го типу
Authors: Кочуєва, Марина Миколаївна
Радзішевська, Ярослава Костянтинівна
Радзішевська, Євгенія Борисівна
Лінська, Анна Володимирівна
Keywords: артеріальна гіпертензія
цукровий діабет 2-го типу
факторний аналіз
інтегральні показники
Issue Date: 2015
Citation: Оптимізація ультразвукових методів дослідження в оцінці стану серця й судин у хворих на артеріальну гіпертензію за наявності або відсутності цукрового діабету 2-го типу / М. М. Кочуєва, Я. К. Радзішевська, Є. Б. Радзішевська, А. В. Лінська // Міжнародний ендокрінологічний журнал. – 2015. – № 3 (67). – С. 153–160.
Abstract: Мета роботи — вивчення особливостей стану серця й судин у хворих на есенціальну артеріальну гіпертензію (АГ) за наявності або відсутності цукрового діабету 2-го типу. Матеріали і методи. У дослідження були залучені 134 пацієнти: перша група — 44 пацієнти з есенціальною АГ II стадії другого та третього ступеня, друга група — 45 хворих з есенціальною АГ II стадії другого та третього ступеня в поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу, група контролю — 45 здорових. Групи були порівнянні за віком, статтю, факторами ризику серцево-судинних ускладнень. Використано методи ультразвукової діагностики та багатовимірні статистичні методи. Результати. Серед 140 показників ехографічного дослідження, що рекомендуються Європейським товариством ехокардіографії, із використанням факторного аналізу як методу багатовимірної статистики було відібрано 14 показників та на їх підставі створено чотири інтегральних показники. З точки зору клінічної інтерпретації ці показники характеризують функціональний стан серця, макроциркуляцію, мікроциркуляцію та структурний стан серця. При цьому показники структури та мікроциркуляції можуть розглядатися як маркери цукрового діабету. Висновки. За допомогою факторного аналізу як методу багатовимірної статистики було отримано нові комбінації ультразвукових параметрів у вигляді факторів, що є системним описом відповіді органів-мішеней на коморбідну патологію: ремоделювання магістральних судин й мікросудин, структурного й функціонального ремоделювання серця. Цілісне, багатовимірне уявлення про процеси ремоделювання можливе лише з урахуванням значень усіх показників, що становлять фактор.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/10730
ISSN: 2224-0721
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра медичної та біологічної фізики і медичної інформатики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mezh_2015_3_26.pdf624,24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.