Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/10589
Title: Патогенетическое обоснование тактики ведения женщин, больных тромбофилией, в программах вспомогательных репродуктивных технологий
Authors: Щербина, Микола Олександрович
Щербина, Николай Александрович
Scherbina, Mykola
Таравнех, Діана Шакір
Таравнех, Диана Шакер
Tarawneh, Diana
Issue Date: 2015
Citation: Щербина Н. А. Патогенетическое обоснование тактики ведения женщин, больных тромбофилией, в программах вспомогательных репродуктивных технологий / Н. А. Щербина, Д. Ш. Таравнех // Південноукраїнський медичний науковий журнал. – 2015. - № 10. – С. 89-92.
Abstract: Стаття присвячена вивченню впливу спадкової та набутої тромбофілії на результати програм допоміж- них репродуктивних технологій. Доведено негативний вплив антифосфоліпідного синдрому та генетичної тромбофілії (мутація в гені фактора Лейден, мутація протромбіну G20210A, MTHFR С677Т та інші) на протитромботичні механізми. Розроблено комплексне лікування жінок, хворих тромбофілією на етапі підготовки і ведення програми ДРТ.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/10589
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра акушерства та гінекології № 1



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.