Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/10435
Title: Вплив оксиетильованих нонілфенолів та їх похідних на вміст тиреотропіну, тироксину та мелатоніну в сироватці крові щурів
Authors: Маракушин, Дмитро Ігорович
Keywords: тиреотропін
тироксин
мелатонін
ксенобіотики
Issue Date: 2015
Publisher: Запорожский государственный медицинский университет
Citation: Маракушин Д. І. Вплив оксиетильованих нонілфенолів та їх похідних на вміст тиреотропіну, тироксину та мелатоніну в сироватці крові щурів / Д. І. Маракушин // Запорожский медицинский журнал. – 2015. – № 6 (87). – С. 90–93.
Abstract: Всебічне дослідження патофізіологічних механізмів дії ксенобіотиків є актуальною проблемою сучасної медицини. З метою визначення стану процесів нейроендокринної регуляції в щурів за умов тривалого впливу оксиетильованих нонілфенолів та їхніх похідних визначили вміст гормонів гіпофіза, щитоподібної залози, епіфіза. На 45 добу дії речовин у дозі 1/10 ДЛ50 у сироватці крові спостерігалось зниження рівня тироксину, мелатоніну на тлі підвищення тиреотропіну, що свідчить про формування напруженого адаптивного стану з початковими ознаками виснаження захисно-компенсаторних механізмів. Тривалий вплив речовин у дозі 1/10 ДЛ50 сприяє підвищенню вмісту тироксину на тлі зниження тиреотропіну та мелатоніну, що свідчить про формування стану організму, спрямованого на збереження стабільних параметрів гомеостазу. Порушення гормонального профілю є однією з патогенетичних ланок механізмів дії оксиетильованих нонілфенолів та їх похідних, що необхідно враховувати під час розроблення засобів їхньої корекції.
Description: 1. У механізмі тривалої дії оксиетильованих нонілфенолів та їхніх похідних – натрієвих солей карбоксиметилатів оксиетильованих ізононілфенолів у дозах 1/10 і 1/100 ДЛ50 на організм щурів істотною ланкою є негативний вплив на процеси нейроендокринної регуляції, що підтверджується розбалансуванням гормонального профілю сироватки крові. 2. Тривала інтоксикація організму щурів оксиетильованими нонілфенолами та їхніх похідними у дозі 1/10 ДЛ50 викликає зниження вмісту тироксину, мелатоніну на тлі підвищення рівня тиреотропіну, що свідчить про формування напруженого адаптивного стану з початковими ознаками виснаження захисно-компенсаторних механізмів. 3. Тривала дія речовин, котрі досліджувалися, у дозі 1/100 ДЛ50 супроводжується підвищенням вмісту в сироватці крові щурів тироксину на тлі зниження тиреотропіну та мелатоніну, що свідчить про формування стану організму,більш спрямованого на збереження стабільних параметрів гомеостазу.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/10435
ISSN: 2306-4145
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра фізіології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zaporoz.pdf657,38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.