Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/10418
Title: Вплив оксиетильованих нонілфенолів та їх похідних на процеси ліпопероксидації та окисної модифікації білків в організмі щурів
Authors: Маракушин, Дмитро Ігорович
Keywords: оксиетильовані нонілфеноли
кортикотропін
щури
крысы
кортизол
адреналин
Issue Date: 4-Feb-2015
Citation: Маракушин Д. І. Вплив оксиетильованих нонілфенолів та їх похідних на процеси ліпопероксидації та окисної модифікації білків в організмі щурів / Д. І. Маракушин // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2015. – № 1 (22). – С. 94–97.
Abstract: Однією з ключових ланок механізму ді багатьох ксенобіотиків (КБ) на організм вважається активація вільнорадикальних процесів, що реалізується у вигляді перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) та окисно модифікаці білків (ОМБ) [1-4]. Посилення цих процесів призводить, як правило, до порушення існуючого у фізіологічних умовах балансу між анти- та прооксидантами у бік підвищення активності останніх, тобто виникнення оксидативного стресу [5]. Неконтрольована генерація активних форм кисню при оксидативному стресі супроводжується порушенням структурно-функціонального стану клітинних мембран, процесів внутрішньоклітинного метаболізму, суттєвими змінами гомеостазу [6]. У зв’язку з цим, необхідність корекці оксидативного стресу, як одніє з причин виникнення екологічно обумовлено патологі в осіб, які тривалий час контактують з КБ, має суттєве значення.
Description: Метою дослідження було визначення у сироватці крові щурів вмісту дієнових кон’югатів, ТБК-реактантів, шифових основ та кетон-динітро- фенілгідразонів за умов тривалого перорального впливу оксиетильованих нонілфенолів та х похідних у дозах 1/10 і 1/100 ДЛ50.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/10418
ISSN: 1811-2471
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра фізіології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zdob_ternopil.pdf268,08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.