Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/10350
Title: Вміст нейроактивних амінокислот у головному мозку щурів за умов тривалої пероральної дії оксиетильованих нонілфенолів і їх похадних
Authors: Маракушин, Дмитро Ігорович
Keywords: оксиетипьовані нонілфеноли
глутамат
аспартат
гліцин
гамма-амінобутират
Issue Date: 13-Feb-2015
Publisher: Харківський національний медичний університет
Citation: Маракушин Д. І. Вміст нейроактивних амінокислот у головному мозку щурів за умов тривалої пероральної дії оксиетильованих нонілфенолів і їх похадних / Д. І. Маракушин // Експериментальна і клінічна медицина. – 2015. – № 2 (67). – С. 31–34.
Abstract: Характерною особливістю сучасного промислового виробництва є наявність значної кількості потенційно небезпечних хімічних сполук, що можуть створювати загрозу здоров’ю людини. При цьому тільки науково обґрунтований підхід до вивчення механізмів дії цих факторів забезпечить вирішення складних завдань у сфері профілактики порушення здоров’я людини
Description: 1. Тривалий вплив оксиетильованих ноні лфенолів і їх похідних у дозі 1/10 ДЛ50 супроводжується підвищенням у головному мозку щурів вмісту глутамату, аспартату на тлі зниження гліцину, гаммаамінобутирату, що свідчить про виснаження адаптаційних резервів внаслідок реалізації ексайтотоксичного ефекту глутамату, накопичення продуктів перекисного окиснення ліпідів, порушення цілісності мембран та внутрішньоклітинного метаболізму. 2. Тривалий вплив оксиетильованих но- нілфенолів і їх похідних у дозі 1/100 ДЛ50, навпаки, супроводжується зниженням вмісту глутамату, аспартату на тлі підвищення гліцину, гаммаамінобутирату, що свідчить про включення захисно-пристосувальних механізмів в організмі експериментальних тварин. 3. Порушення балансу між збуджувальними і гальмівними амінокислотами у головному мозку є однією з патогенетичних ланок механізмів дії оксиетильованих нонілфенолів і їх похідних, що необхідно враховувати при розробці засобів їх корекції.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/10350
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра фізіології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ExpiKlinMed.pdf648,98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.