DSpace About DSpace Software DSpace
 

Repository KhNMU >
Кафедри >
Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології імені академіка Л.Т. Малої >
Наукові праці. Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології ім. ак. Л.Т. Малої >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/10321

Название: Апелін-12 та обестатин у хворих на артеріальну гіпертензію та цукровий діабет 2-го типу залежно від рівня артеріального тиску
Другие названия: Apelin-12 and obestatin in patients with arterial hypertension and diabetes mellitus type 2 depending on the level of blood pressure
Апелин-12 и обестатин у больных с артериальной гипертензией и сахарным диабетом 2-го типа в зависимости от уровня артериального давления
Авторы: Табаченко, Олена Сергіївна
Ключевые слова: артеріальна гіпертензія
цукровий діабет 2 типу
апелін-12
обестатин
arterial hypertension
diabetes mellitus 2 type
apelin-12
obestatin
Issue Date: 2015
Библиографическое описание: Табаченко О. С. Апелін-12 та обестатин у хворих на артеріальну гіпертензію та цукровий діабет 2-го типу залежно від рівня артеріального тиску / О. С. Табаченко // Буковинський медичний вісник. - 2015. - Т. 19, № 3 (75). - С. 175-177.
Аннотация: У дослідженні обстежено 75 пацієнтів із поєднанням артеріальної гіпертензії та цукрового діабету 2-го типу (середній вік 60,03±1,17). Як контрольна група залучено 30 практично здорових осіб. Пацієнти розподілені згідно зі ступенем тяжкості артеріальної гіпертензії. Проаналізовано ефекти апеліну-12 та обестатину у хворих на цукровий діабет 2-го типу та артеріальну гіпертензію на артеріальний тиск залежно від ступеня тяжкості артеріальної гіпертензії. Наявність поєднаного перебігу артеріальної гіпертензії та цукрового діабету 2-го типу асоціюється з гіперапелінемією і депресією обестатину порівняно зі здоровими особами контрольної групи. Коморбідність артеріальної гіпертензії та цукрового діабету 2-го типу супроводжується невідповідністю між ступенем виразності змін апеліну-12 і обестатину та рівнем артеріального тиску, результатом чого є розвиток артеріальної гіпертензії різного ступеня тяжкості. 75 patients with a combination of hypertension and type 2 diabetes (mean age 60,03±1,17) have been examined during the study. As a control group 30 healthy individuals were involved. Patients were divided according to the severity of hypertension. Apelin-12 and obestatin effects were analyzed in patients with type 2 diabetes on blood pressure depending on the severity of hypertension. The presence of comorbidity of hypertension and type 2 diabetes is associated with depression of obestatin and hyperapelinemia compared with healthy people in the control group. Сomorbidity of hypertension and type 2 diabetes is accompanied by a mismatch between the degree of severity of apelin-12, obestatin level changes and blood pressure, resulting in the development of hypertension of varying severity.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/10321
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології ім. ак. Л.Т. Малої

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Табаченко Буковинський мед висник.pdf400 kBAdobe PDFView/Open


This item is protected by original copyright

View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback