Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/10165
Title: Визначення джерел фінансово-економічного забезпечення державного управління розвитком сільських територій в сучасних умовах
Authors: Чухно, Інна Анатоліївна
Keywords: Сільські території
територіальний розвиток
соціально-економічний розвиток
державне управління розвитком сільських територій
економічне забезпечення
Issue Date: 2015
Citation: Чухно І. А. Визначення джерел фінансово-економічного забезпечення державного управління розвитком сільських територій в сучасних умовах [Електронний ресурс] / І. А. Чухно // Ефективна економіка. – 2015. – № 3. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua/?n=3&y=2015.
Abstract: В статті розглянуто стан та проблеми розвитку сільських територій, визначено необхідність суттєвих змін в державній політиці управління ними. Акцентовано увагу на недосконалості сучасного механізму фінансово-економічного забезпечення управління розвитком сільських територій, зокрема щодо розподілу коштів державного бюджету в цій сфері. З урахуванням стану та проблем розвитку сільських територій та сучасних європейських традицій в цій сфері запропоновано здійснювати фінансування управління розвитком сільських територій з трьох джерел – державного бюджету, місцевого бюджету та Фондів розвитку сільських територій. Визначено потенційні джерела формування коштів місцевого бюджету, що спрямовуватимуться на забезпечення питань управління розвитком сільських територій та Фондів розвитку сільських територій. Запропоновано конкретні напрями використання коштів кожного із вказаних джерел.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/10165
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра громадського здоров'я та управління охороною здоров'я і культурологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.